Tarifa de preus

PACKHORA

Els packhora són la base de càlcul dels nostres pressupostos, estan pensats per realitzar el desenvolupament, l'actualització de continguts, ja siguin d’una web o bé un document gràfic.

És la millor solució per tenir un departament gràfic extern a la teva empresa, però només per quan la necessites.

Totes aquestes actualitzacions estarien incloses en un mateix packhora, que pots anar consumint durant un any o fins que s’esgoti el període contractat (segons el que es compleixi abans).

Al finalitzar el packhora, rebràs un informe on es detallarà el dia, durada del consum i a què es va destinar.

Exemple:

  • (gràfic) Modificació d’un telèfon d’una targeta de visita.
  • (web) Actualització mensual de les notícies de la web.
  • (gràfic + web) Modificació d’una pàgina d’un arxiu PDF i penjar-ho al web.

SUPORT WEB

  • Dominis: (de 15 a 25 € segons extensió)
  • Allotjament Web: (de 90 a 260 € segons característiques)

Precio Base Packhora

31,50 € / h

31,50 € / h

Descomptes per volum de fins al 50%.