Condicions generals d’ús

Las presents condicions generals d’ús regulen l’accés i utilització de la web que Sotastudi posa a disposició dels usuaris d’Internet i te com a finalitat facilitar información relativa a Sotastudi, els serveis, productes i/o activitats.

Accés al site

L’accés i utilització de la web per l’usuari comporta l’acceptació de les presents condicions generals d’ús, així com de la política de privacitat de la web.

Preguem que les llegeixi atentament quan es disposin a utilitzar la web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no accepta les presents condicions, preguem que s’abstingui d’utilitzar la web i el seu contingut.

Utilització

L’usuari es compromet a fer-ne un ús raonable, així com de la informació relativa als serveis, productes i activitats continguts a la web, segons la normativa aplicable com a les presents condicions generals d’ús. L’usuari es compromet a no realitzar cap acte que tingui com a finalitat malmetre, inutilitzar i/o sobrecarregar la web, o que impedís de qualsevol manera, l’utilització normal i funcionament de la mateixa.

S’informa que en cas d’incumplir qualsevol dels termes esmentats, Sotastudi es reserva el dret a limitar, suspendre i/o finalitzar l’accés a la web, adoptant qualsevol mesura tècnica que fos necessaria per aquest fi.

Funcionamient

Sotastudi procura un bon manteniment de la web, evitant errors, o reparant-los en el seu cas, i mantenint els continguts de la web actualitzats. Tot i això, Sotastudi no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l’accés a la web ni l’existència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin degudament actualitzats.

Modificacions en la informació

Sotastudi es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions, supresions i/o actualitzacions sobre la informació continguda a la web, la seva configuració i/o presentació.

Uso de la información

Tant l’accés a la web com l’ús que se’n pugui fer de qualsevol informació que contingui, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Sotastudi no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que pugui derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda a la web. ,Especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Sotastudi, incloent-se però no limitant-se als produits en els sistemes informàtics o els provocats per virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat de la web, ni de caigudes, interrupcions, ausència o defecte en les comunicacions.

Adicionalment, Sotastudi no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que se derivi de l’accés a la web.

Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntariament, que l’ús de la web te lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’úsuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Sotastudi pugui patir com a conseqüència de l’incumpliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès en virtut de les presents Condicions generales d’ús o de la llegislació aplicable en relació amb la utilizació de la web.

Propiedad Intelectual

Tots els drets de propietat intelectual, dissenys, bases de dades, programes d’ordenador subjacents (inclosos, els codis font), així com els diferents elements que integren la web (textos, gràficos, fotografíes, vídeos, sons, combinacions de colors, etc.) Els contiguts així com l’estructura, selecció i ordre, són titularitat de Sotastudi o dels seus llicenciants. Amb respecte als signes distintius inclosos a la web (marques i noms comercials), els mateixos són titularitat de Sotastudi o dels seus llicenciants.

L’ús de la web per l’usuari no suposa la cesió de cap dret de propietat intelectual sobre la web i els continguts.

Mitjançant les presents condicions generals d’ús, queda expresametn prohibit a l’usuari la reproduccció, transformació, distribució, comunicació pública, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzada expresament de la web, els seus continguts i/o signes distintius de Sotastudi.

L’ús no autoritzat dels continguts, així com dels perjudicis ocasionats en drets de propietat intelectual de Sotastudi poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i a les responsabilitats, que en el seu cas derivin dels mateixos.

Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització de la web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controversia que pogués sorgir entre Sotastudi i els usuaris de la web serà ressolta, amb renuncia expresa de les parts, pels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Cerdanyola del Vallès (España).

Avís legal

  • Titular: Jordi Calveres Navinés.
  • NIF: 46607138F
  • Domicili: Carrer Monturiol, 21, baixos, 08291 Ripollet (Barcelona)
  • Email: hola@sotastudi.com
  • Tel: 93 594 30 52